QUALSEVOL TIPUS
D'IMPRES.


PETITS TIRATGES
REVISTES, LLIBRES
O PUBLICACIONS.

Resolució Impressió: 600 dpi - Papers: 100, 160, 250 gr.

Tamany Impressió Fins 33x48 (segons tipus paper)

Termini d'Entrega Minim