L'any 1940 Martí Vilaró Castañé funda "Serveis Mecanogràfics", empresa amb Serveis de Reproducció Mecanogràfica i Multicopista.

Al morí l'any 1956, continua l'activitat la seva esposa i el seu fill Andrés Vilaró Llorens. Potencian el Servei de Reproducció i crean el Taller d'Impressió Ofset.

L'any 1985 en Oscar Vilaró Blasco s'incorpora a l'empresa, la tercera generació. Es posen en marxa el Taller d'Impressió Ofset per a Paper Continu i un Departament de Composició per ordinador.

L'any 1995 l'empresa es constitueix en Societat Limitada, i s'incorporen progresivament equips d'Impressió Digital en Blanc i Negre, en Color i Catelleria de gran format.

L'empresa sempre a prioritzat donar un Bon Servei i un Producte de Qualitat, així com una atenció personal als seus clients.

Al disposar de Taller d'Impressió Ofset, de Taller de Reproducció i d'Impressió Digital, podem recomanar el més adequat pel client en tot moment.

QUI SOM?, 60 ANYS D'HISTÒRIA

1980

1995

1940